De LAST$BIGBAND stopt

De Last$bigband heft zichzelf op vanwege het teruglopen aantal muzikanten. Het is niet gelukt om nieuwe muzikanten enthousiast te maken, of om ergens aansluiting bij te vinden. En zonder een goede en voltallige bezetting is er geen Big Band. De beslissing is met pijn in het hart genomen. In de loop van de jaren hebben we veel enthousiaste leden en dirigenten gekend, wat u heeft kunnen zien en horen tijdens de concerten in Bergen op Zoom en omstreken. 

We kunnen terugkijken op een rijke historie met veel leuke en prima concerten. Veel hoogtepunten kunnen genoemd worden, maar het concert t.g.v. het 35 jarig bestaan en het concert "Klimmen tegen MS" liggen ons nog vers in het geheugen.

We danken iedereen hartelijk voor de belangstelling en het bezoek aan de concerten.

De Last$Bigband is niet meer. Het was ons een muzikaal genoegen.

                Iedereen bedankt voor de trouwe support.